Support

Garantikontroll

Slik fungerer det:

  • Vi beregner garantien basert på kjøpsdatoen. Hvis du har registrert produktet ditt gjennom MySony med riktig kjøpsdato, eller hvis vi har utført service på produktet tidligere, vil vi være i stand til å gjenkjenne produktet ditt og gi deg en nøyaktig sluttdato for garantien.
  • Garantikontrollsiden må samsvare med det opprinnelige landet produktet ble kjøpt i. Velg derfor riktig land.
  • Forhandlergarantier er ikke inkludert i denne beregningen.
  • Hvis du har kjøpt en utvidet garanti fra Sony og aktivert den hos oss, viser vi deg sluttdatoen for garantien basert på din utvidede garanti.
  • Verktøyet for garantikontroll ser på ulike aspekter ved produktet ditt. En HT-XF9000-soundbar består av SA-XF9000 og SA-WXF9000, som er en komponent i lydanlegget. Det samme gjelder for utstyr. ILCE-5100L er en kombinasjon av ILCE-5100 og SELP1650. Angi derfor komponentnavnet for å få informasjon om garantien din. Ikke angi navnet på utstyret eller anlegget.

ELLER